Een plek voor tieners
Dat is gezinshuis 10-site

Een gezinshuis waar je je zelf mag zijn, fouten mag maken en waar je veilig bent. Samen wonen, leven en leren op een mooie woonboerderij tussen Ede en Veenendaal.

Gezinshuis maar dan anders

In een gezinshuis krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele betaalde opvoeder. Deze opvoeder is er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken.

In ons gezinshuis doen we het net even wat anders. Sam & Josien van den Berg en Ton & Elke van Kooten zijn samen de gezinshuisouders voor 5 tieners.

De ene week dragen Sam & Josien de verantwoordelijkheid en zorg voor de jongeren, de andere week Ton & Elke. Het huis is daar op aangepast; het heeft twee aparte woningen maar ook een heerlijke gezamenlijke woonkamer en uiteraard ook een toffe eigen slaapkamer voor elke jongere. De woningen zijn zowel boven als beneden aan elkaar verbonden, met de mogelijkheid de deur af te sluiten wanneer de andere gezinshuisouders hun zorgweek hebben.

Wij willen graag ons gewone dagelijkse leven delen met jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Waar dat kan stimuleren we terugkeer naar biologische ouders. We gaan uit van de unieke mogelijkheden en talenten van iedere jongere. We proberen die waar mogelijk te stimuleren en ontwikkelen zodat zij zich kunnen ontplooien tot evenwichtige en zelfredzame persoonlijkheden.

Lees in deze brochure meer over gezinshuizen en de kracht van het normale leven.

Over ons

Op dit moment vindt er een wisseling plaats tussen gezinshuisouders Sam en Josien van den Berg die zijn gestopt (na 10 jaar) en Peter en Janita Romeijn. Zij zullen vanaf 15 maart als nieuwe gezinshuisouders verder gaan in samenwerking met Ton en Elke.

Wij zijn Ton en Elke van Kooten en zijn 21 jaar getrouwd. We hebben twee biologische kinderen van 17 en 15 jaar. We hebben beiden een achtergrond als maatschappelijk werker. Elke is daarnaast gediplomeerd MDFT/gezinstherapeut.  Al vanaf het begin van ons huwelijk was het ons verlangen om ruimte, zorg en gastvrijheid te delen. Toen in 2018 de vraag kwam of we ons bij 10-site wilden aansluiten als gezinshuisouders klikte dat meteen. We hebben onze eigen kinderen een stabiele basis kunnen bieden en gunnen dit ook aan jongeren voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is doordat ouders verslaafd zijn, eigen problematiek hebben of vanwege ingrijpende gebeurtenissen. Naast 10-site werkt Elke als MDFT therapeut en Ton als vakfotograaf en videograaf.

Vanuit de behoefte om meer professionelere zorg te kunnen bieden is 10-site in 2020 een gezinshuis geworden met nog steeds de focus op tieners. Wij hebben een samenwerking met Stichting Jeugddorp De Glind. Jongeren kunnen via deze organisatie geplaatst worden bij ons. Daarnaast hebben we ook maatwerk contracten met andere regio’s waardoor jongeren ook rechtstreeks bij ons geplaatst kunnen worden op indicatie van de gemeente. We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen.

Elke is als jeugdzorgwerker geregistreerd bij SKJ onder registratienummer 10011217.

Ons huis

Gezinshuis 10-site bevindt zich in Ederveen, tussen Veenendaal en Ede. Op loopafstand van Station Veenendaal- De Klomp en op 10 minuten fietsafstand van Veenendaal, met diverse scholen voor voortgezet onderwijs, een gezellig centrum, veel sportfaciliteiten en recreatie mogelijkheden.

De royale woonboerderij is compleet verbouwd en aangepast zodat het naast de twee woningen voor de gezinshuisouders ruimte biedt aan maximaal zes tieners. De oude ‘deel’ van de boerderij is omgebouwd tot een super gezellige en ruime woonkamer. Boven zijn er 6 mooie slaapkamers en 2 aparte badkamers voor de jongens en de meiden. Verder is er rond de boerderij meer dan voldoende ruimte voor ontspanning en hebben we onze eigen 10-site groentetuin waar we met veel plezier in werken en uit eten.

Ons huis

Gezinshuis 10-site bevindt zich in Ederveen, tussen Veenendaal en Ede. Op loopafstand van Station Veenendaal- De Klomp en op 10 minuten fietsafstand van Veenendaal, met diverse scholen voor voortgezet onderwijs, een gezellig centrum, veel sportfaciliteiten en recreatie mogelijkheden.

De royale woonboerderij is compleet verbouwd en aangepast zodat het naast de twee woningen voor de gezinshuisouders ruimte biedt aan maximaal zes tieners. De oude ‘deel’ van de boerderij is omgebouwd tot een super gezellige en ruime woonkamer. Boven zijn er 6 mooie slaapkamers en 2 aparte badkamers voor de jongens en de meiden. Verder is er rond de boerderij meer dan voldoende ruimte voor ontspanning en hebben we onze eigen 10-site groentetuin waar we met veel plezier in werken en uit eten.

Voor wie?

Voor tieners die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan op vrijwillige basis zijn maar ook op uitspraak van een rechter. Jongeren die teveel hebben meegemaakt en zodoende niet in een pleeggezin terecht kunnen, maar die ook niet thuis horen in een instelling.

In ons gezinshuis zijn tieners vanaf groep 8 van de basisschool tot aan hun zelfstandigheid van harte welkom. Het heeft onze voorkeur dat tieners bij plaatsing maximaal 14 jaar zijn. Voor iedere matching geldt dat de op dat moment bestaande bezetting leidend is. We onderzoeken nauwkeurig wat een nieuwe plaatsing betekent voor de jongeren in ons gezinshuis. We vinden het belangrijk om een veilige plek te bieden voor de jongere en daarom is een juiste match zo belangrijk.

Criteria:

  • Open houding van ouder(s) en voogden t.a.v. onze christelijke identiteit;
  • Minimum leeftijd 11 jaar;
  • Daginvulling (school of werk)
  • LVB en autisme terughoudend;
  • Maximaal 5 tienerplaatsen.

Onze visie & missie

Visie: Het is voor ieder kind nodig om zich geliefd, gezien en gesteund te weten om zo veilig te kunnen opgroeien tot unieke zelfstandige persoonlijkheden.

Missie: Door onze betrokkenheid bij jongeren en hun netwerk en door het bieden van een veilige, gezellige, duidelijke en voorspelbare woonomgeving hopen we impact te mogen hebben op de levens van kwetsbare jongeren. Als de jongeren later terugkijken op hun tienertijd hopen we dat ze zich geliefd, gezien en gesteund hebben geweten, zodat zij dat ook weer kunnen doorgeven aan de mensen om hen heen.

Eerlijkheid, respect voor elkaar, duidelijke grenzen, waardering, openheid, aanmoediging en het vieren van successen zijn woorden en waarden die belangrijk zijn voor ons!

Onze visie & missie

Visie: Het is voor ieder kind nodig om zich geliefd, gezien en gesteund te weten om zo veilig te kunnen opgroeien tot unieke zelfstandige persoonlijkheden.

Missie: Door onze betrokkenheid bij jongeren en hun netwerk en door het bieden van een veilige, gezellige, duidelijke en voorspelbare woonomgeving hopen we impact te mogen hebben op de levens van kwetsbare jongeren. Als de jongeren later terugkijken op hun tienertijd hopen we dat ze zich geliefd, gezien en gesteund hebben geweten, zodat zij dat ook weer kunnen doorgeven aan de mensen om hen heen.

Eerlijkheid, respect voor elkaar, duidelijke grenzen, waardering, openheid, aanmoediging en het vieren van successen zijn woorden en waarden die belangrijk zijn voor ons!

Ondersteun ons werk

Wij kunnen dit niet alleen. Gezinshuis 10-site is ontstaan dankzij de steun van Stichting 10-site en een trouwe groep supporters die ons nog steeds op verschillende manieren steunen. Wij ontvangen als gezinshuis een vergoeding voor de dagelijkse zorg en kosten die in de basis toereikend is. Soms zijn er echter onvoorziene ontwikkelingen en kosten waarin Stichting 10-site bijspringt of investeert.

Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat Stichting 10-site elk jaar weer voldoende ondersteuning ontvangt in de vorm van periodieke en eenmalige giften. Dit is geen vanzelfsprekendheid!

 

.

Contact opnemen

Zoek je een gezinshuisplek voor een tiener?
Wil je verdere informatie over 10-site? Heb je een algemene vraag?

NB! Op dit moment is de verwachting dat in ieder geval t/m september 2024 geen beschikbare plek zal ontstaan.

Neem dan contact met ons op via info@10-site.nl, we zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Contact opnemen

Zoek je een gezinshuisplek voor een tiener?
Wil je verdere informatie over 10-site? Heb je een algemene vraag?

NB! Op dit moment is de verwachting dat t/m september 2024 geen beschikbare plek zal ontstaan.

Neem dan contact met ons op, we zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Contact

V.O.F. Gezinshuis 10-site

&

Stichting 10-site

Scheivoor 10
6744 WD Ederveen

info@10-site.nl

Onze stichting

Bekijk onze jaarrekening

Over ons bestuur

NL47 RABO 0161911706
RSIN 
/ fiscaal nr 850870719

Doneer 

Kies een bedrag

Voor dit formulier is JavaScript nodig; activeer dit in de browser.

Wij zijn een goed doel