Over ons bestuur

Het bestuur van Stichting 10-site wordt gevormd door:

  • ir A.G.C. van de Haar, voorzitter
  • R. Nap, penningmeester
  • H. de Baat, algemeen bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning

Klik op onderstaande link om de meest recente jaarcijfers.