Over ons bestuur

Het bestuur van Stichting 10-site wordt gevormd door:

  • Ir A.G.C. van de Haar, voorzitter
  • R. Nap, secretaris en penningmeester
  • Bestuurslid vacant

Bestuurders ontvangen geen beloning

Klik op de link voor het Beleidsplan 2021.

Klik op de link voor de meest recente jaarcijfers.